Parti Ponty

14.07.2018
11:00 - 18:00

Canol Tref Pontypridd

Gŵyl Gymraeg i bawb - Cerddoriaeth fyw Cymraeg | Perfformiadau ysgolion | Grwpiau lleol | Adloniant i blant a theuluoedd | Stondinau | Crefftau | Gweithdai | Gorymdaith | Gwyddoniaeth | Chwaraeon yr Urdd | Celf Stryd | Helfa Gelf | Dysgu Cymraeg | Siaradwyr Gwadd | Cymeriadau Cyw | Citrus Arts | Demo Coginio | Bingo Teulu | Cwis | Blas ar y Gymraeg | Sesiynau Stori.
Mynediad i hyn i gyd am ddim!

amserlen
a Map

Artistiaid

Rhaglen
Lawn PDF

Newyddion

'LINE-UP' 2018

Eleni mi fydd Parti Ponty yn croesawu llu o artistiaid cyfoes cymraeg, gan gynnwys Candelas, o bosib band mwya Cymru ...

asdfas

Bydd y band ... yn . . .. . ..
dsfsdfdsf

Rhywbeth arall .. . .

Eleni mi fydd Parti Ponty yn . . . . . . . .. . . . .. . . . .

Rhywbeth ??

Bydd y band ... yn . . .. . ..
dsfsdfdsf

Chwaraeon yn y Clwb Rygbi

Clwb Rygbi Pontypridd fydd cartref y gweithgareddau chwaraeon. Mae'r arlwy yn addas i bob oed a gallu, rhwng 12 a 4 o’r gloch. Bydd chwaraeon yr Urdd yno, a'r arlwy yn cynnwys Rygbi Tots, Sesiynau hyfforddi Rygbi hŷn, Criced, Pel-droed ac athletau, gan beidio anghofio taith o amgylch yr ystafelloedd newid. Bydd holl gyfleusterau’r Clwb ar agor er mwyn medru ymlacio ar ôl yr holl chwarae.

Paratoi ar gyfer Gwyl 2018

Yn dilyn llwyddiant Parti Ponty dros y tair blynedd ddiwethaf, mi fydd yr wyl yn cael ei chynnal eto eleni ar y 14eg o Orffennaf, 2018. Mae'r trefnwyr yn prysur baratoi ar gyfer lleoliad newydd yn y dref.

Darllenwch fwy yma, ar Facebook a Twitter, neu gwyliwch ein Fideos ...

Tri Llwyfan yn Dref

Ar ein llwyfannau, mi fydd rhywbeth at ddant pawb, o fandiau cyfoes i bartion ysgol. Gwyliwch ein cyflwyniadau fideo i weld pwy sy'n perfformio.

Error connecting to Facebook video.